Rekrutacja

Collegium Leonium jest ogólnodostępnym bezpłatnym liceum, które zapewnia wysoki poziom nauczania i solidne przygotowanie do matury oraz przyszłych studiów. Wielką zaletą szkoły jest rodzinna i przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Harmonogram rekrutacji

studenci-w-sali-razem
education_3976631

W Collegium Leonium w Sierpcu mamy unikalny w skali całego kraju system oceniania 

bez tradycyjnych stopni w skali 1-6. Nauczyciele w ciągu roku szkolnego oceniają postępy w zdobywaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do podanych na początku roku wymagań edukacyjnych. Ocena jest informacją, a nie nagrodą ani karą.

Profile do wyboru:

(rozszerzenia: język polski, historia, język angielski)

 (rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski)

 (rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski)

education_3976631

Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz języków obcych odbywa się w małych grupach.

Drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

Preparing Annual Accounts