Pracownicy

Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Pracuje w Leonium od:

Ks. Rafał Machłajewski SAC (pallotyn)

dyrektor szkoły, religia

1.09.2023 r.

Hanna Łobińska

wicedyrektor szkoły, chemia, matematyka

1.09.2010 r.

Magdalena Chojnacka

język rosyjski, pedagog

3.09.2018 r.

Kamil Czarnecki

matematyka

1.09.2011 r.

Jarosław Czarnomski

geografia, podst. przedsiębiorczości

1.09.2005 r.

Marlena Jankowska

język angielski

1.09.2019 r.

Anna Jarzyńska

psycholog (urlop macierzyński)

1.09.2019 r.

Janusz Jezierski

wychowanie fizyczne

1.09.2012 r.

Rozalia Kacprowicz

język angielski

1.09.2013 r.

Igor Kalinowski

muzyka

1.09.2022 r.

Edyta Kilanowska

język polski

1.09.2005 r.

Sylwia Lewandowska

matematyka

1.09.2021 r.

Oliwia Linowska

psycholog

Beata Muszyńska

język angielski

1.09.2008 r.

Jolanta Nawrocka

wychowanie fizyczne

1.09.2020 r.

Anita Penszyńska

WDŻ, zajęcia artystyczne (plastyka), przyroda

1.09.2013 r.

Arkadiusz Penszyński

język niemiecki, wychowanie fizyczne, EDB

1.09.2012 r.

Agata Szablewska

pedagog specjalny

25.09.2006 r.

Paweł Szablewski

historia, wiedza o społeczeństwie

1.09.2006 r.

Magdalena Śramska

język niemiecki

21.11.2006 r.

Agnieszka Tomasik

język polski

1.09.2013 r.

dr Piotr Wanke

fizyka

1.09.2011 r.

Ewelina Welenc

fizyka

1.09.2020 r.

Krystyna Witkowska

biologia

1.09.2017 r.

Jarosław Żmijewski

informatyka

1.09.2006 r.

Pracownicy

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

Jolanta Więczkowska

sekretarz szkoły

3.10.2011 r.

Małgorzata Girzyńska

księgowa

1.09.2015 r

Małgorzata Dobies

specjalista ds. czystości

10.10.2006 r.

Agata Chrzanowska

portier/woźna

3.09.2018 r.

Jarosław Matczak

referent

1.12.2013 r.

Marek Nawrocki

konserwator

01.09.2018 r.