,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych”

13 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 rozpocznie się nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych” realizowany na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Rejestracja wniosków na stronie internetowej https://stypendia.oeiizk.waw.pl będzie aktywna w terminie od 13 lutego do 21 lutego 2024 roku. Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 6 marca 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji pobierających naukę w VII i VIII klasach szkoły podstawowej oraz liceach ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach projektów Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych, realizowanych na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego, w roku szkolnym 2023/2024, dostępnym poniżej lub na stronie projektu w zakładce “Dokumenty”.