Hymn szkoły

Hymn Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu

słowa: Urszula Parzych (absolwentka Leonium 2015)
muzyka: Maria Borecka (UMFC w Warszawie)

1. Młodzi i zdolni wszyscy jesteśmy 

W szkole wyniki też dobre mamy 

Jak biskup Leon tak pomoc nieśmy 

Tym co mniej mają, od siebie damy

Ref. Choć tylko naście lat dzisiaj mamy 

O życiu sporo uczymy się 

I z trudnościami też radę damy 

Każdy “leonek” dobrze to wie

2. To pod opieką swego patrona 

Codzienną wiedzę tu zdobywamy 

To my, uczniowie – armia Leona 

Dzięki tej szkole gwiazd dosięgamy

Ref. Choć tylko naście lat dzisiaj mamy 

O życiu sporo uczymy się 

I z trudnościami też radę damy 

Każdy “leonek” dobrze to wie

3. Szkoła nas uczy mądrych wyborów 

Pracowitości i jak radę dać 

Nie uczy kłamstwa, zawziętych sporów 

Lecz by nas było na wiele stać